Våra erbjudanden

Utöver konstruktion och tillverkning av pressverktyg, kan vi erbjuda professionella tjänster inom presshärdning av komponenter och andra varmformningsprocesser för plåt.

Din rådgivande tjänsteleverantör för effektiva formningsprocesser

Vi står gärna kompetent till din tjänst vid omformningssimuleringen och processplaneringen. Vi tar då med alla processrelevanta parametrar för att minimeraeventuella risker och utveckla passande lösningar för just er specifik komponentgeometri.
På så vis hjälper vid dig att redan från början utforma din produktion effektivt.

Try-out för hög produktionssäkerhet

Vår egen testlinje med flerkammarugn och press står till ditt förfogande för dina produktionstester.

Produktkontroll av dina komponenter

Vi erbjuder noggrann kontroller av dina komponenter beträffande formgivning, temperaturprofil, hårdhet och mikrostruktur.

Tillverkning av presshärdad stålplåt

På vår fabrik i Kalix tillverkar vi test- och småserier av dina presshärdade stålämnen.