CONEX Die Solutions AB

Laboratoriegränd 11
977 53 Luleå
Sverige

Företagsledning:
Benjamin Wilden, CSO

Organisation ID: 559028-8824

VATID: SE559028882401

info@conex.se

Avvisa skadeståndsansvar:

Ansvarig utgivare
Innehållet på våra sidor har utarbetats med stor noggrannhet. För innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet kan vi dock inte påta oss något ansvar. Som tjänsteföretag är vi enligt § 7 1:a stycket TMG ansvariga för det egna innehållet på dessa sidor enligt allmän lag. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteföretag dock inte förpliktade att övervaka förmedlad eller sparad främmande information eller att utreda omständigheter som hänvisar till en lagstridig verksamhet. Förpliktelser att ta bort eller spärra användning av information enligt allmänna lagar påverkas inte av detta. Vårt ansvar börjar dock först efter den tidpunkt då ett konkret brott blivit känt. Om det blir bekant att ett motsvarande brott har begåtts tar vi omgående bort detta innehåll.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbsidor från tredje part, där vi inte har något inflytande på innehållet. CONEX Die Solutions AB är inte ansvarigt varken för dess dataskyddsstrategi eller dess innehåll. Vi kan därför inte heller överta något ansvar för dessa innehåll. Ansvaret för innehållet i de länkade webbsidorna ligger alltid på den som erbjuder eller driver en webbsida. De länkade sidorna har vid tidpunkten för länkningen kontrollerats på lagstridighet. Olagligt innehåll kunde inte upptäckas vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är emellertid inte rimligt utan konkreta misstankar om en överträdelse. Om en sådan överträdelse kommer till vår kännedom, tas denna länk omedelbart bort.

Upphovsrätt/Copyright
© CONEX Die Solutions AB

Alla rättigheter förbehålles. Texter, delar av text, foton, bilder, grafik och animation är upphovsrättsligt skyddade. Även översättningar, reproduktioner oavsett om det gäller fotokopiering, mikrofilmer eller databehandling, endast med skriftligt medgivande från CONEX Die Solutions AB – om inte respektive artikel har någon annan upphovsrättslig bestämmelse. Om inget annat anges, är alla varumärken på CONEX webbsida varumärkesskyddade.

För innehållet ansvarig (enl. § 55 2:a stycket RStV): Iris Meyer, Edisonstr. 5, 52152 Simmerath

Bildmaterial: schwartz GmbH, Melanie Conrad-Franzen och Fotolia.

Webbsidan för CONEX Die Solutions AB har skapats med största möjliga noggrannhet. Trots detta, kan CONEX Die Solutions AB inte garantera att den information som sidan innehåller, är felfri och exakt. Vi övertar inget ansvar för skador, såvida dessa inte beror på avsikt eller grov vårdslöshet från CONEX sida. CONEX Die Solutions AB förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och när som helst ändra innehållet på sin webbsida utan föregående information.

Personuppgifter används enbart för att genomföra de transaktioner som kunden önskat.

Innehåll och verk på denna sida som skapats av webbsidans operatör lyder under tysk upphovsrätt. Kopiering, bearbetning, spridning och all form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten, tillåts endast efter skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare.

Nedladdning från och kopiering av denna sida är endast tillåten för privatpersoner i icke-kommersiellt syfte. Om innehållet på denna sida inte skapats av operatören, gäller tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part betecknas som sådant.

Skulle du ändå upptäcka ett upphovsrättsligt intrång, ber vi dig att informera oss om detta. När en sådan lagöverträdelse kommer till vår kännedom, tar vi omgående bort sådant innehåll.

Tvistlösning vid komsumenttvister
Information enligt § 36 1:a stycket nr. 1 VSBG

Företaget CONEX Die Solutions AB är principiellt inte villigt och inte heller skyldigt att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett förlikningsorgan för konsumenter.

Layout och realisering:

RedOrange GmbH
Kölner Straße 57
53894 Mechernich-Kommern
Tyskland

Tel: +49 2443 9045-0
E-post: mail@redorange.de
Web: http://www.redorange.de