Integritetspolicy

I det följande informerar vi om den lagenliga hanteringen av personuppgifter vid användningen av denna webbsida i enlighet med den aktuella dataskyddslagen i sin respektive giltiga version.

1. Namn och kontaktuppgifter för den som är ansvarig för behandlingen samt datatillsynsmannen

Denna dataskyddsinformation gäller för databehandling genom:
Ansvarig: CONEX Die Solution AB (ii det följande: CONEX), Laboratoriegränd 11, SE-977 53 Luleå, Sverige, E-post: info@conex.se Telefon: +46 10 – 490 71 00

Datatillsynsmannen från CONEX kan nås under följande kontaktuppgifter:
imatec GmbH
– Herr Andreas Kayser –
Bickerather Str. 3
52152 Simmerath
Tyskland

datenschutz@schwartz-wba.de

2. Insamling och lagring av personuppgifter samt användningens art och syfte

a) Besöka en webbsida
Genom att du aktiverar din webbläsare på din slutenhet när du besöker vår webbsida www.conex.se sänds automatiskt information till vår webbsidas server. Denna information sparas temporärt i en s.k. loggfil. Följande information registreras utan din vetskap och sparas tills de raderas automatiskt:

 • IP-adressen till använd dator som hämtar webbsidan
 • datum och klockslag för access
 • namn och URL på hämtad fil
 • webbsidan varifrån accessen skedde (referens-URL)
 • den webbläsare som du använt och eventuellt operativsystemet på din dator samt namnet på din internetoperatör

De nämnda uppgifterna används av oss i följande syften:

 • garanti för felfri internetuppkoppling
 • garanti för komfortabel användning av vår webbsida
 • utvärdering av systemsäkerhet och -stabilitet samt
 • för ytterligare administrativa syften

Rättslig grund för behandling av IP-adressen är art. 6, 1:a stycket, s. 1 lit. f), GDPR. Vårt berättigade intresse uppstår enligt ovan uppförda syften för datainsamling. Det är absolut inte möjligt att dra omedelbara slutsatser om din identitet genom de insamlade personuppgifterna.

Dessutom använder vi cookies för vår webbsida samt analyseringstjänster. Närmare information om detta hittar du under siffrorna 4 och 5 i denna integritetspolicy.

3. Utlämande avuppgifter
Ett utlämnande av dina personuppgifter till tredje part för andra syften än de i det följande listade skälen, sker inte.
Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till tredje part, om:

 • du enligt art. 6 1:a stycket s. 1 lit. a GDPR uttryckligen har gett ditt samtycke till det,
 • utlämnande enligt art. 6 1:a stycket s. 1 lit. f GDPR krävs för att göra gällande, utöva eller försvara rättsanspråk och att ingen grund kan antas bestå av att du har ett övervägande skyddsvärt intresse av att dina uppgifter inte lämnas ut,
 • för det fall att en laglig förpliktelse enligt art. 6 1:a stycket s. 1 lit. c GDPR består för utlämnandet, samt
 • att detta är tillåtet enligt lagen och enligt art. 6 1:a stycket s. 1 lit. b GDPR är nödvändigt för att realisera vårt avtalsförhållande med dig.

4. Cookies
Vi använder cookies på vår webbsida. Det handlar om små filer som din webbläsare automatiskt skapar och som sparas på din slutenhet (laptop, surfplatta, smartphone o.dyl.) när du besöker vår sida. Cookies gör ingen skada på din slutenhet, innehåller inget virus, trojaner eller annan skadlig programvara.

I cookies sparas information som var och en relaterar till den specifika slutenheten som används. Detta betyder emellertid inte att vi därigenom får omedelbar kännedom om din identitet.

Dels använder vi cookies för att förbättra användningen av vårt innehåll för dig. Vi använder exempelvis så kallade session cookies, för att se om du redan har besökt vissa sidor på vår webbsida. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår sida.

Dessutom sätter vi temporära cookies för att förbättra användarvänligheten, som sparas en bestämd fastställd tid på din slutenhet. När du besöker vår sida igen för att ta våra tjänster i anspråk, registreras det automatiskt att du redan har besökt vår sida tidigare och vilka inmatningar och inställningar du har gjort, för att du inte ska behöva göra om dem.

Och dels använder vi cookies för att statistiskt mäta användningen av vår webbsida och därefter utvärdera i syfte att optimera vårt utbud (se siff. 5). Dessa cookies gör det möjligt för oss, att automatiskt registrera ett återbesök, att du redan har besökt vår sida en gång. Dessa cookies raderas automatiskt efter en viss definierad tid.

Den information som bearbetas av cookies är nödvändig av nämnda skäl för att tillvarata våra berättigade intressen samt tredje parts, enligt art. 6 1:a stycket s. 1 lit. f GDPR.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Men du kan även konfigurera din webbläsare så att inga cookies sparas på din dator eller en information alltid visas, innan en ny cookie sätts. En fullständig deaktivering av cookies kan emellertid leda till att du inte kan använda hela vår webbsida fullt ut.

Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk kopplat till den webbläsare som du använder och genom dem kommer viss information till det ställe som sätter cookien (i detta fall alltså till oss). Cookies kan inte utföra några program eller överföra virus till din dator. De är bara till för att göra internet-utbudet mer användarvänligt och mer effektivt.

a) Denna webbsida använder cookies i följande omfattning:

– Transienta cookies (temporär användning)

– Persistenta cookies (tidsbegränsad användning)

b) Transienta cookies raderas automatiskt så snart du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar särskilt sessions-cookies. Dessa sparar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör att din dator kan kännas igen när du återvänder till vår webbsida.

c) Persistenta cookies raderas automatiskt efter en specificerad tidsperiod, som kan vara olika från en cookie till en annan. Du kan när som helst radera cookies i din läsares säkerhetsinställningar.

d) Du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina önskemål, tex. avvisa godkännandet av cookies. Vi vill påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbsida.

Den lagrade informationen sparas separerat från eventuell annan information vi fått. Informationen från cookies förknippas inte med dina andra data (t.ex. kontaktförfrågningar eller ansökningar online).

5. Analys-verktyg
Tracking-verktyg
Följande och av oss använda tracking-åtgärder genomförs enligt art. 6 1:a stycket s. 1 lit. f GDPR. Med den tracking som används vill vi säkerställa en behovsbaserad utformning och en fortlöpande optimering av vår webbsida. Vi använder även tracking för att statistiskt mäta användningen av vår webbsida och därefter utvärdera i syfte att optimera vårt utbud. Detta intresse är berättigat enligt tidigare nämnd föreskrift.

Respektive databehandlingssyfte och datakategorier finns i motsvarande tracking-verktyg.

a) Google Analytics
För en behovsbaserad utformning och en fortlöpande optimering av vår webbsida använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i det följande „Google“). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och används cookies (se under siff. 4). Informationen som cookien genererar om din användning av denna webbsida som

 • typ/version av webbläsare,
 • använt operativsystem,
 • referrer-URL (den tidigare besökta webbsidan),
 • värdnamn för den dator som får åtkomst (IP-adress),
 • tidpunkt för serverfrågan,

överförs till en server hos Google i USA och sparas där. Informationen används för att utvärdera användningen av webbsidan, sammanställa rapporter om aktiviteten på webbsidan och för att skapa ytterligare tjänster förbundna med användningen av webbsidorna och internet för marknadsforskning och behovsanpassad utformning av dessa internetsidor. Denna information kan även förmedlas till tredje part, såvida lagen kräver det eller om tredje part bearbetar dessa data enligt uppdrag. Under inga omständigheter sammanförs din IP-adress med andra uppgifter från Google. IP-adressen anonymiseras så att ingen tillordning blir möjlig (IP-masking).

Du kan förhindra installeringen av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsare; vi vill emellertid påpeka att du då kanske inte kan använda samtliga funktioner på denna webbsida fullt ut.

Du kan dessutom förhindra registreringen av uppgifter relaterade till din användning av internetsidorna, vilken sker genom cookies (inkl. din IP-adress) såväl som bearbetningen av dessa uppgifter hos Google genom att du laddar ner och installerar en Browser-Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Som alternativ till en webbläsar-add-on speciellt i webbläsare på mobila enheter, kan du dessutom förhindra en framtida registrering genom Google Analytics genom att klicka på denna Länk. En opt-out-cookie placeras som förhindrar att dina data registreras när du besöker denna webbsida. Opt-out-cookien gäller endast i denna webbläsare och endast för vår webbsida och placeras på din enhet. Om du raderar dina cookies i denna webbläsare måste du sätta Opt-out-cookien igen.

Ytterligare information om dataskyddsbestämmelserna i samband med Google Analytics hittar du på Google Analytics-hjälp (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

b) Google Adwords Conversion Tracking
För att statistiskt mäta användningen av vår webbsida och därefter utvärdera i syfte att optimera vårt utbud, använder vi dessutom Google Conversion Tracking. Om du klickar på en annons som visas av Google sätts en cookie på din dator av Google Adwords (se siffra 4).

Dessa cookies blir ogiltiga efter 30 dagar och kan inte användas till personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på Adwords-kundens webbsida och om cookien fortfarande är giltig, kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och länkats vidare till denna sida.

Varje Adwords-kund får en ny cookie. Cookies kan inte spåras via Adwords-kundernas webbsidor. Den information som har inhämtats med hjälp av conversion cookies används till att generera conversion-statistik för Adwords-kunder som har valt att använda conversion tracking. Adwords-kunderna får information om det totala antalet användare som har klickat på deras annons och länkats vidare till en sida försedd med en conversion tracking-tagg. De får dock ingen information som kan identifiera användaren personligen.

Om du inte vill delta i spårningen kan du avböja att den cookie sätts som krävs för denna användning – exempelvis genom att i webbläsaren deaktivera att cookies automatiskt sätts generellt. Google integritetspolicy för Conversion-Tracking hittar du här: https://services.google.com/sitestats/de.html

6. Den registrerades rättigheter
Du har bland annat rätt, att när som helst begära information om dina uppgifter som finns lagrade hos oss. Även var denna information kommer ifrån, dess mottagare eller kategorier av mottagare, till vilka dessa uppgifter lämnas ut, samt om syftet med lagringen.

Om du har gett ditt medgivande till användningen av dina uppgifter, kan du när som helst häva det.

Alla önskemål om information, förfrågningar eller återkallande beträffande databehandlingen, lämnas under punkt 1 nämnda kontaktuppgifter.

Du har rätt:

 • enligt art. 15 GDPR att begära information om dina av oss behandlade pesonuppgifter. Särskilt information om syftet med behandlingen, vilken kategori av personuppgifter det handlar om, vilken kategori av mottagare till vilken dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas, planerad lagringstid, rätten till rättelse, radering, begränsning av behandlingen eller invändning mot den, rätten att klaga, varifrån dina uppgifter kommer, såvida dessa inte samlades in av oss, samt få veta om ett automatiserat beslutsfattande inklusive profilering existerar och evtl. en detaljerad, mycket tydlig information om detta;
 • enligt art. 16 GDPR att begära omedelbar rättelse av felaktiga eller ofullständiga personsonuppgifter som finns lagrade hos oss;
 • enligt art. 17 GDPR att begära radering av dina personuppgifter som finns lagrade hos oss, såvida bearbetningen inte krävs för att tillgodose rätten till yttrande- och  informationsfrihet, uppfylla en rättslig förpliktelse, av skäl av allmänt intresse eller för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • enligt art. 18 GDPR att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om du bestrider uppgifternas riktighet, behandlingen är olaglig, men du avböjer radering av dem och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om du enligt art. 21 GDPR har lämnat in ett bestridande mot behandlingen;
 • enligt art. 20 GDPR att begära att få dina personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller få dem överlämnade till en annan ansvarig;
 • enligt art. 7 3:e stycket GDPR att när som helst återkalladitt samtycke. Detta har till följd, att vi inte längre får fortsätta behandlingen av dina uppgifter, som berodde på ditt samtycke och
 • enligt art. 77 GDPR  framföra klagomål hos en tillsynsmyndighet. I regel  kan sådant göras hos tillsynsmyndigheten där du är bosatt eller där du har din arbetsplats eller på vårt kansli.

7. Komfortfunktioner
För en optimal presentation av vår webbplats på internet (t.ex. anpassning till olika bildskärmar, meny kan visas, kontaktformulärets inmatningskontroll) använder vi sådan teknik som JavaScript och CSS (cascading style sheets).

Användningen av dessa tekniker kan du koppla bort genom motsvarande inställningar i din webbläsare. Då kan du eventuellt inte använda dig av vissa delar på vår webbsida.

8. Rätt att göra invändningar
Såvida dina personuppgifter bearbetas baserande på berättigat intresse enligt art. 6 1:a stycket s. 1 lit. f GDPR, har du rätt att enligt art. 21 GDPR göra invändningar mot bearbetningen av dina personuppgifter, såvida det finns skäl för det som beror på din speciella situation eller riktar sig mot direktreklam. I det sistnämnda fallet har du generellt rätt att göra invändningar, som antas av oss utan uppgifter om en speciell situation.

Om du vill använda dig av din rätt att göra en invändning, räcker det med ett e-mail till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1.

9. Datasäkerhet
Vi använder vid besöket på webbsidan det vanliga SSL-förfarandet (Secure Socket Layer) i förbindelse med respektive högsta krypteringsnivå som understöds av din webbläsare. I regel handlar det då om en kryptering på 256 bit. Skulle din webbläsare inte understödja 256 bit kryptering, använder vi i stället 128 bit v3 teknologi. Om en enskild sida på vår webb är krypterad, ser du det på den stängda nyckel- resp. låssymbolen i det nedre statusfältet i din webbläsare.

I övrigt använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot tillfälliga eller uppsåtliga manipulationer, delvis eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder anpassas regelbundet till den tekniska utvecklingen.

10. Nyttjanderätt impressum-information
Vi motsäger oss uttryckligen, att de kontaktuppgifter vi publicerat inom ramen för informationskraven, används av tredje part för utskick av reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen önskats.

Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i fall av att reklam oönskat har skickats ut, exempelvis genom spam-mail.

11. Aktualitet och ändringar av denna integritetspolicy
Denna integritetspolicy är för närvarande gällande och är version maj 2018.

Genom att vår webbsida och vårt utbud dessutom vidareutvecklas eller på grund av ändrade rättsliga respektive myndighetskrav kan det bli nödvändigt att ändra denna integritetspolicy. Respektive aktuell integritetspolicy kan du när som helst hämta på vår webbsida under https://conex.se/dataskydd/ och skriva ut den.